ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 1950

Στο το 8ο Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής, που έγινε στο Μαρούσι από 28-31 Μαίου 1999, εκδόθηκαν χάρτες με τις εμπορικές οδούς του Αμαρουσίου που περλαμβάνουν λεπτομερώς τις θέσεις των καταστημάτων κατά τη δεκαετία του '50.
Οι χάρτες σχεδιάστηκαν βάσει έγκυρων στοιχείων που έδωσαν παλαιοί Μαρουσιώτες και η ωραία αυτή προσπάθεια ανήκει στο Γεώργιο Μ. Σαρηγιάννη.

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

____________________________________________________________________

ΟΔΟΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ

____________________________________________________________________

ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

____________________________________________________________________

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

____________________________________________________________________

Απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου Αμαρουσίου με τις ιδιοκτησίες που απαλλοτριώθηκαν για την επέκταση/ανάπλαση της πλατείας Κασταλίας (σχέδιο Σεπτ. 1965).

1. Α/φοί Δημ. Μόσχα
2. Ακινδίνη Πετροπούλου
3. Κων/νος Γ. Χριστογιάννης
4. Α/φοί Μιχαήλ Καλατζή
5. Νικ. Γ. Φώτος
____________________________________________________________________